Poborskiiiho blog o 4.koridoru

Stavba 4. tranzitního železničního koridoru a další postřehy.
Archív weblogu:
O weblogu:

Weblog je generován offline editorem EasyBlog.

TOPlist

07. 05. 2006

Fotoreportáž č.50 z Uhříněvsi

První souhrn: část hostivařského zhlaví v Uhříněvsi od 10.4. do 16.5. (doplněno). Reportáže z dalších míst budou časem. Fotografie nezachycují všechny fáze prací, tolik času na to skutečně nemám.
Pro přehled uvedu zkráceně postup: Nejdříve je zaizolována trolej, po vytrhání kolejových polí a výhybek dojde k odtěžení štěrkového lože, vybudování trativodu, úpravě sklonu parapláně směrem k trativodu. Dále propracováním zeminy parapláně s vápnem zemní frézou a následným zhutněním dojde ke zlepšení jejích vlastností (především zvýšení únosnosti). Na pláň je navezena konstrukční vrstva ze štěrkodrti, upravena do vodoroviny a zhutněna. Následuje navezení podkladní štěrkové vrstvy, pokládka kolejí a výhybek, zaštěrkování, úprava geometrické polohy koleje podbíječkou, úprava štěrkového lože štěrkovým pluhem do předepsaného profilu, případná výměna transportních kolejnic za definitivní, svaření kolejnic a vevaření LIS (lepený izolovaný styk), zkompletování částí výhybek, zapojení kabelů a prvků napájení a zab.zař. Nakonec dojde k úpravě troleje a jejímu odizolování. Nejspíš jsem nějaký detail přeskočil (už slyším odborníky ze stavby).
Odvodnění je upraveným mostem rozděleno na dvě části, jedna navazuje na trativod (mezi 101. a 103.kolejí) směrem k Hostivaři, druhá na dva trativody směrem do stanice (trativod mezi 1. a 3. kolejí a trativod vně lichých kolejí).

Optimalizace části hostivařského zhlaví - postup 5.2.1, od 10.4. do 27.4.
Řezání kolejí. Trhání kolejových polí a výhybek. Vlaky začaly jezdit po 103. koleji.
Těžení štěrkového lože. Práce na izolaci a odvodnění mostu. Trativod + úprava sklonu pláně. Propracování zeminy a vápna frézou.
Zemina pláně zlepšená vápnem. Izolace a odvodnění mostu. Štěrk na již upravené vrstvě štěrkodrti. Posun 2. koleje podbíječkou před pokládkou výhybek
   
Štěrkové lože. Pokládka kolejí a výhybek.    
 
Svařování kolejnic. Zřetelný příčný posun kolejí. Výhybka po kompletaci dílů.  
Optimalizace části hostivařského zhlaví - postup 5.1, od 28.4. do 16.5.
Trhání kolejových polí a výhybek. Těžení štěrkového lože. Izolace a odvodnění mostu.
Sypání štěrkodrti. Upravená vrstva štěrkodrti. Dokončené úpravy mostu, před sypáním štěrku.
Po nasypání štěrku a pokládce kolejí následuje zaštěrkování atd. Bez foto.
Vrstva štěrkodrti. OKDD veze štěrk z Krhanic do Uhříněvsi. Podbíjení (úprava GPK) po zaštěrkování.
Podbíjení  (úprava GPK) po zaštěrkování. Zhutňovač ASP 400.1 použitý na zhlaví. Dokončovací práce poslední den: úprava troleje, úprava stezek, zapojení zab.zař.
Zhlaví po dokončení. Posunutí návěstidla Sc101 blíže ke stanici.
V pozadí Sc103.
Autor: Poborskiii, vloženo: 21:32, Trvalý odkaz

08. 04. 2006

Fotoreportáž č.49 z úseku Strančice - Hostivař

Strančice: Běží stavební práce uvnitř technologické budovy. Začala demolice skladiště na rampě proti staniční budově, začala demolice přístřešku před staniční budovou. Byla dokončena demontáž části nástupiště u 3. koleje. Rozeběhly se práce na opěrné stěně u 3.koleje: Pokračování...

Autor: Poborskiii, vloženo: 00:48, Trvalý odkaz

30. 03. 2006

Harmonogram stavby Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař

Poslední upravená verze harmonogramu stavby Optimalizace trati Strančice - Praha - Hostivař. V Uhříněvsi je začátek posunut o 40 dní, ve Strančicích o 14 dní.
Pokračování...

Autor: Poborskiii, vloženo: 20:23, Trvalý odkaz

28. 03. 2006

Fotoreportáž č.48 z úseku Strančice - Hostivař

Text opisuji z diskuze (to abych něco nezapomněl), tak jak jsem stav prací zaznamenal ve čtvrtek 23.3.:
Vezmu to postupně směrem od Strančic.
- Technologická budova ve Strančicích dostává již střechu, v Uhříněvsi se zatím staví štítové zdi.
- Ve Strančicích se na staniční budově objevila stejná velká cedule s informacemi o stavbě jako v Uhříněvsi.
- Na 3. koleji už několik dní jezdí traktor s valníkem, uřezávají a nakládají do něj větve atd., které ještě zůstaly na opěrné zdi.
- Ode dneška večer by měla být výluka 3.koleje přerušena, zrovna když se zlepšilo počasí. Z uplynulých 23 dnů výluky se na ní totiž pracovalo jen asi 6 dní.
Pokračování...

Autor: Poborskiii, vloženo: 00:06, Trvalý odkaz

20. 03. 2006

Fotoreportáž č.47 z úseku Strančice - Hostivař

Takže jen krátce, neb je toho hodně:
- Od poslední reportáže byla na koleji 103 položena vrstva recyklovaného štěrku, na ni položena kolejová pole (pocházející původně z 1.TK ). Zbývá usadit výhybku č.31 do Metransu. Byl přivezen nový štěrk z lomu v Krhanicích určený pro zaštěrkování položené koleje. Byla namontována většina zábradlí. Konec koleje na vjezdu do stávající Uhříněvsi byl osazen cestovým návěstidlem Sc103.
Pokračování...

Autor: Poborskiii, vloženo: 01:03, Trvalý odkaz

16. 03. 2006

Fotoreportáž č.46 z úseku Strančice - Hostivař

Průvodní text se pokusím brzy doplnit. Zatím zde jsou jen fotky.
Jen krátce sdělím aktuality: začínají práce na svršku koleje 103, v pátek bude uzavřen prostřední přejezd v Uhříněvsi a probíhají noční výluky Uhříněves - Říčany z důvodu stavby pažící stěny pro podjezd. V Uhříněvsi pokračují výluky kvůli převěšování troleje a polední napěťové výluky kvůli montáži resp. demontáži bran TV. V neděli by měla proběhnout stavba návěstního krakorce na vjezdu do Říčan.

Pokračování...
Autor: Poborskiii, vloženo: 00:39, Trvalý odkaz

13. 03. 2006

Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Optimistické zprávy o 4.koridoru se valí jedna za druhou. Zatím to vypadá, že ještě v letošním roce se rozeběhne další stavba Doubí u Tábora - Tábor. Navíc SFDI urychluje financování přípravy jednotlivých staveb infrastruktury v ČR a to se projevuje i na přípravě 4.koridoru.


SŽDC (Správa železniční dopravní cesty s.o.) vydala 13.března 2006 předběžné oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavbu Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor, viz oznámení na Centrální adrese.
Opět ocituji některá data:
3.5 Stručný textový popis veřejné zakázky:
Začátek stavby je Doubí u Tábora a ŽST Planá nad Lužnicí v km 71,700, konec stavby je na konci žst. Tábor v km 83,470. (29 ks výhybek UIC 60, 14 ks výhybek S49, rek. mostů 14 ks, novostavba mostů 5 ks, nová nástupiště, zástřešení nástupišť, TV, atd.)
4.1 Předpokládané datum oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce: 15.05.2006
4.2.1 Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 15.08.2006
4.2.2 Předpokládané datum ukončení stavebních prací: 31.12.2008
5.1.1 Druhy stavebních prací:
Železniční kolejnice 27 678.00 m
Železniční výhybky 43.00 ks
Železniční mosty 19.00 ks
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH) : 2 824 213 000.00


SŽDC (Správa železniční dopravní cesty s.o.) vydala 13.března 2006 předběžné oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, viz oznámení na Centrální adrese.
Cituji:
3.5 Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem zadání je zhotovení projektové dokumentace stavby „Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy“.
4.3 Předpokládané datum oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky/služby: 31.03.2006
5.2 Služby: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací.
Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH): 130 000 000.00

Autor: Poborskiii, vloženo: 11:09, Trvalý odkaz

09. 03. 2006

Elektrizace trati České Velenice- České Budějovice - I. etapa

SŽDC (Správa železniční dopravní cesty s.o.) vydala 9.března 2006 předběžné oznámení zadávacího řízení pro stavbu Elektrizace trati České Velenice- České Budějovice - I. etapa viz oznámení na Centrální adrese

Ocituji některé zajímavé údaje:
3.5 Stručný textový popis veřejné zakázky: Předmětem stavby je vybudování elektrizace trati, rekonstrukce sdělov. a zabezpeč. zařízení, dálková kabelizace a ústřední ovládání provozu. Stavba obsahuje rekonstrukci žel.svršku a spodku ŽST a části trati, rek.silničních nadjezdů.
4.1 Předpokládané datum oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce: 01.05.2006
4.2.1 Předpokládané datum zahájení stavebních prací: 01.09.2006
4.2.2 Předpokládané datum ukončení stavebních prací: 30.06.2009
5.1 Stavební práce: Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH): 934 700 000.00

Autor: Poborskiii, vloženo: 20:24, Trvalý odkaz

02. 03. 2006

Modernizace trati Praha Hostivař - Praha hl.n.

Investor SŽDC (Správa železniční dopravní cesty s.o.) vydal 2.března 2006 předběžné oznámení zadávacího řízení pro zhotovení přípravné dokumentace pro stavbu Modernizace trati Praha Hostivař - Praha hl.n., viz oznámení na Centrální adrese.

Ocituji některé zajímavé údaje:
3.1 Název veřejné zakázky: Modernizace trati Praha Hostivař - Praha hl.n.
3.5 Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem zadání je zhotovení přípravné dokumentace (dokumentace pro územní řízení) stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n.“ a to včetně zajištění potřebných průzkumů, podkladů a měření.
4.3 Předpokládané datum oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky/služby: 20.04.2006
5.2 Služby. Předpokládaná cena (v celých Kč bez DPH): 24 000 000.00


Jako zajímavost dodávám, že České dráhy dnes na svém webu zveřejnily přehled dlouhodobých nepřetržitých výluk. Staveb 4.koridoru se týkají následující:

Praha-Uhříněves - Říčany 24.04-25.07.2006 střídavě 1. a 2. traťová kolej
Říčany - Strančice 29.06.-08.11.2006 střídavě 1. a 2. traťová kolej
Strančice - Senohraby 09.11.-01.12.2006  střídavě 1. a 2. traťová kolej
Benešov - Čerčany 29.09.-30.11.2006 střídavě 1. a 2. traťová kolej

Autor: Poborskiii, vloženo: 19:50, Trvalý odkaz

01. 03. 2006

Fotoreportáž č.45 z úseku Strančice - Hostivař

Po delší době jsem zas stvořil reportáž. Je to opět takový souhrn toho, co jsem zaznamenal na stavbě za uplynulé dva týdny - vesměs aktuální (pouze část o Uhříněvsi je již týden stará).
- Možná podle původního harmonogramu čekáte, že 1. března začnou rozsáhlé výlukové práce v Uhříněvsi, ale není tomu tak. Harmonogram byl upraven tak, že se čeká na dokončení prací na koleji 103 u Metransu. Tzn. začátek výluk je plánován na 10. dubna. Zpoždění vzniklo již na podzim, kdy z technologických důvodů (nutnost společných prací na koleji 101 a 103) bylo prohozeno pořadí prací na 1. a 2. koleji Uhříněves - Hostivař, a dále také díky chybě v projektu u koleje 103 (chybějící opěrný svah odbagrovaný Metransem byl toiž objeven až při stavbě), posunuto tak cca o měsíc zahájení prací na koleji 103.
Pokračování...

Autor: Poborskiii, vloženo: 20:29, Trvalý odkaz

Copyright © Poborskiii, Všechna práva vyhrazena ®